Demokratik Ulus – (Bölüm 2/2)

Serokati2tur

Demokratik Ulus – (Bölüm 2/2)

Tekel ve ulus devlet sistemine karşı inşa edilmiş bir alternatif

On yılı aşkın süredir Kuzey ve Doğu Suriye’de bir devrim gelişiyor. Bölgedeki herkesin hayatını temelden değiştirdi ve kadınların özgürlüğüne yönelik büyük adımlar attı. Temel ilkelerinden biri, dışlayıcılık, milliyetçilik ve düşünce üzerine kurulu kapitalist ulus devlet modeline alternatif, demokratik bir ulus yaratmaya çalışmaktır. . Alternatif olarak Rojava’da, farklı nüfus gruplarının herhangi bir kültürel veya dini özelliğini asimile etmeden, herkesin eşit ve toplumsal olarak katılımına olanak tanıyan bir özyönetim sistemi geliştirildi. Bu, başta Türk faşist devleti olmak üzere büyük kesimlerde Ortadoğu’ya karşı yürütülen soykırım siyasetine karşı direnişin önemli bir parçasıdır. İki bölümlük seride, dönüşümlerle ilgili deneyimlerini ve Kadın Savunma Birlikleri’ne (YPJ) katılımlarını anlatan, farklı dini veya etnik kökenden dört kadını tanıttık. Bu serinin ikinci bölümü, ilkine buradan ulaşabilirsiniz.

3.

Adım Nûjiyan Amed Serdar. 2001 yılında Şengal’de doğdum. İki kız kardeşim, üç erkek kardeşim vardı. Okula gitmedim ve okumayı daha sonra YPJ’ye katıldığımda öğrendim çünkü Abdullah Öcalan’ın kitaplarını okumak istiyordum. Ailem yurtsever bir ailedir. Bizim aşiretimiz Habbaba’dır. Ailem Ezidi dinine çok bağlıdırlar ve ailemin dine karşı son derece dogmatik bir yaklaşımı vardı ve hiçbir şeyi eleştiremezdiniz. Ailemin bize bu kadar baskı yaparken dine bu kadar bağlı olması benim için büyük bir çelişkiydi. Ailenin en büyük kızıydım ve ev işleriyle ilgilenmek zorundaydım. Ailem beni bir gün evlenmeye hazırladı.

Son Şengal soykırımı yaşanıp DAİŞ saldırdığında, HPG ve YJA Star güçlerinin dağlardan yardıma geldiğini öğrendim. Şengal’in savunmasına gelmeleri ve hayata yaklaşımları beni çok etkiledi. Dostlukları ve yaşam tarzları tamamen özgürlük arayışına adanmış gibiydi. Ailemi defalarca ziyaret eden Amed ve Nûjiyan adında iki savaşçı vardı. Yaklaşımları beni çok etkiledi. Onların arkadaşlığı bana çok çekici geliyordu.

Amed Karwan, kendisi Türkmen de olsa, Şengal direnişinde büyük rol oynadı. Kültürümüzü çok iyi biliyordu ve ona bağlıydı. Bu yüzden ona değer verdik. Bazen ‘Ben de Ezidiyim’ diyordu. Dinimizi biliyordu ve çok merak ediyordu. Ezidi halkının bir oğlu olduğunu söyledi. Bizimle konuştuğunda her zaman şaka yapması ve yaşam sevinciyle dolu olması beni çok etkiledi. Anneniz babanız benim gibi, kendisini bizden farklı görmedi dedi. Kendimizi hiçbir zaman diğer insanlardan farklı görmememiz gerektiğini söyledi. Kültürümüzü gerçekten anlamış ve derin bilgisi nedeniyle halkımız tarafından çok sevilmiştir. Herşeyini bizimle paylaştı. Ona dedim ki: “Neden buraya gelip kültürümüzü yaşıyorsunuz?”Kendisi bu insanların çocuğu olduğu için bunun kendisi için hiçbir önemi olmadığını söyledi. Bu yüzden eğer bir gün devrimci olursam Amed’in özgür, adil ve eşit bir toplum hayalini gerçekleştireceğimi düşündüm. O şehit düştükten sonra bir gün bu hayalimi gerçekleştireceğime dair kendime söz verdim. Soykırım yaşanıp pek çok insanımız katledildikten sonra öz savunma birliklerine katılmaya karar verdim. Kararımı Abdullah Öcalan’ın ve vatan savunmasında şehit olanların düşüncelerine duyduğum sevgiye dayandırdım. Amed ve Nûjiyan da bu savunmada canlarını verdiler, ben de onların intikamını almak istedim.Bir gün Bakur’daki Amed’e özgürce gidebilmek hayalim oldu.

YPJ’ye katıldığım tarih 4 Nisan 2020 Abdullah Öcalan’ın doğum günü tarihi oldu. YPJ’nin bir parçası olduğum için çok mutluyum çünkü biz burada kendi kişiliğimizi tanıyorduk. YPJ aynı zamanda kadınlardan oluşan bir askeri güçtür ve gerçekte ne kadar güce sahip olduğunuzun farkına varmayı öğrenirsiniz. Hayatı ve doğru hayatı yaşamak için gereken gücü nasıl kazanabileceğinizi öğrenirsiniz. YPJ’nin özsavunma güçlerine katıldıktan sonra, ailemle yaşadığım çelişkileri daha iyi anladım. Abdullah Öcalan’ın düşüncelerini daha iyi tanımanın, kitaplarını okumanın bu konuda bana çok faydası oldu. Sonunda ailemin bana neden bu şekilde yaklaştığını anladım. Kızlar ailede sevilmezdi, sadece büyütülüp uzaklaştırılırlardı.

Ailem bu yaklaşımı sergilemişti. Ailemde büyük bir sorumluluk üstlenmiş olsam da hiçbir zaman saygı görmedim. Beni hâlâ birileriyle evlendirip göndermeyi planlıyorlardı. Bu benim için büyük bir çelişkiydi. Neden bana bu şekilde yaklaştılar? Kadınları neden değersiz gördüler? Neden ilerlememi ve başarılarımı göremediler? YPJ’de toplumda mücadele edemediğiniz şeylerle mücadele etmeyi öğreniyorsunuz. Üstelik sadece grubunuzla, arkadaşlarınızla ya da erkek arkadaşlarınızla değil, çoğunlukla kendinizle de mücadele ediyorsunuz. Tamamen yeni bir hayat yaşadım ve daha önce hiç görmediğim bir dostluk gördüm. Bütün bunlar Abdullah Öcalan’ın felsefesine dayanıyor. Ayrıca gücümün ve cesaretimin de farkına vardım. Bir kadın olarak kendi gelişimimi izledim ve kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim. Üstelik artık her şeyi çevremden beklemiyordum. Ayrıca Şengal soykırımından kurtulduktan sonra düşmanı da anlamaya başladım. Düşmanımız çok acımasız ama toplumda yaşarken onun gerçek doğasını gerçekten fark edemiyorsunuz. Meşru müdafaa güçlerine katıldıktan sonra daha iyi anlamaya başladım. İntikam alma inancım da arttı. Kendimi eğitmeye başladıktan sonra çok değiştim. Harekette köklerinizi ve kim olduğunuzu analiz edebilirsiniz. Bir kadın savaşçı olarak kendi ayaklarının üzerinde durduğunu ve kimsenin seni kaldırmayacağını biliyorsun. Abdullah Öcalan özgürlük mücadelesi veren kadınlara çok güveniyordu ve ben de bu gücü kişiliğimde kazanmak istedim.

Hareketimiz birçok farklı insanı içeriyor. Ben toplum içinde yaşarken Ezidiler olarak tek başımızaydık. Farklı bir dine inanan insanlarla yaşayamayacağımızı düşündük. Kendi kültürümüz dışında kimseyle aynı fikirde olmadık. Ama toplum, Abdullah Öcalan’ın düşüncelerinin hayata geçtiğini görürse herkesin özgür bir yaşam istediğini anlayacaktır. Abdullah Öcalan’ın düşünceleriyle birbirine bağlanan Kürtler, Araplar, Süryaniler ve daha birçokları bir araya geldi. Eğer bu olmasaydı birbirimizi tanıyamazdık. Ezidiler olarak daha önce Araplarla anlaşamıyorduk çünkü soykırım yaşandığında saldırganlar Arap halkı adına hareket ettiklerini söylüyorlardı. Ama bizim hareketimizde yaşarsanız, her milletten insan bir arada yaşar. Bizimle birlikte mücadele eden insanların her biri, farklı milletler ve dinler olarak birlikte yaşayabileceğimizi, dost olabileceğimizi, birlikte mücadele edebileceğimizi öğrenmemiz için bir fırsat yaratıyor. Örneğin savaş çıkarsa, hangi milletten olursak olalım, her zaman birlikte savaşacağız ve hiçbir yoldaşımız için her zaman kendimizi feda edeceğiz. Bunun mümkün olabilmesinin temelinde Abdullah Öcalan’ın düşüncesi ve bu devrim için canlarını verenlerin yolundan giderek kazandığımız güç vardır. Biz her zaman onların hayallerini gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bugünkü örgütlülük düzeyine ulaşmamızı ancak bizden öncekilerin mücadelesi mümkün kıldı.

Ortak yaşamımız olan Demokratik Ulus projesi beni çok geliştirdi. Daha önce Ezidi olmayan biriyle yaşayabileceğime inanmıyordum. Ama YPJ’ye geldiğimde herkes oradaydı, ben de öğrenmeye başladım. Türkmen, Arap ve Süryani kadınların yanında kaldım. Kendi kültürümü bildiğim gibi başkalarının kültürlerini de bilmeliyim. Çünkü YPJ’ye geldiğimizde sadece kendi şehrimiz için değil, dört parça Kürdistan’ın ve dünyanın özgürlüğü için geldik. Bu nedenle YPJ’deki her milleti ve kültürünü çok merak ediyorum. Yani artık kiminle kalırsam kalayım hiçbir zorluk görmüyorum. Herkesi tanımak istiyorum, çünkü herkesin bir geçmişi ve böyle olmasının bir nedeni var. Toplumumuzda dininizin arka planını, başkalarına yaklaşımını çok fazla araştırma şansınız yok. YPJ’ye katıldığımda her şey gözümün önünde çok ilginç görünüyordu. Abdullah Öcalan, tecrit de de olsa hiçbir zaman tek bir milleti düşünmedi. Herkesi düşündü ve şimdi düşünceleri her yere yayıldı.Biz de bu yüzden YPJ’ye çok farklı yerlerden geldik. Birisi kötü bir şey olduğunda doğrudan “Bu Kürtlerin yüzünden” veya “Bu Arapların yüzünden” diyor. Bazıları da kimliğini inkar ediyor ve kendi kültürüne göre yaşamıyor. Mesela Arap olan biri Kürt olduğunu söyler. Bunun nedeni Arap ya da Kürt olmanın gerçeğini anlamamaları. Bazen yoldaşlar “Bu bir Kürt, onunla yaşayamam” diyorlardı. Ama herkesin milletini, dinini bilmesi lazım, başkalarının milletini de bilmesi lazım ki bunlar olmasın. Abdullah Öcalan’ın düşüncelerini kabul edersek bu alanlarda kendimizi geliştirmek zorundayız. İnsanlar ve hareketler olarak gelişmemiz gerekiyor. Farklı din ve inançlara uyum sağlanmalı. Sorunlar ortaya çıktığında bunun nedeni insanların kendi kimliklerini bilmemeleridir. Bir Ezidi kızı ve bir kadın olarak kadın hareketi benim için çok önemli.

Kadınların özgürlük mücadelesi beni çok geliştirdi. Düşmanımın doğasını tanımama ve mücadele etmeyi öğrenmeme yardımcı oldu. Öte yandan kadınlar olarak günlük yaşamımız bana çok keyif veriyor çünkü kadın olarak örgütleniyoruz. Birlikte oturduğumuzda, belki gülüp şakalaştığımızda, ortak yaşamımızın ne kadar güç ve motivasyon kazanabileceğini görüyorum. Evde çok az arkadaşım vardı çünkü ailede her zaman ev işlerine katılmak zorundaydınız. Böyle bir hayatta kendi gücünüzü göremezsiniz. YPJ’ye geldiğimde güçlü yanlarımı keşfettim. Çok ilerledim ve nasıl gidip savaşabileceğimi ya da halkınız için nasıl öncü bir rol oynayabileceğinizi öğrendim. Eğer ortak yaşarsanız ve her şeyi (yemek, iş ve arkadaşlık) paylaşırsanız bundan çok şey kazanırsınız. İlk başta ‘Nasıl böyle yaşayabiliyorsun’ dedim. Bu hayata dair şüphelerim vardı. Ama bu hayatı yaşadığınızda, bu şekilde kendinizle mücadele edebileceğinizi ve özgürlüğe giden doğru türden bir dostluğu yaşayabileceğinizi görürsünüz.

Abdullah Öcalan’ın düşüncelerini anlamaya başladığınızda nasıl ve ne için mücadele etmeniz gerektiğini de anlamaya başlarsınız. Bilgiliyseniz doğru mücadeleyi verirsiniz. Kendinizi eğitmezseniz bu hayatı nasıl yaşayacağınızı bilemezsiniz. Hayatın büyük bir mücadeleye ihtiyacı var. Ben bir kadın olarak meşru savunma savaşında nasıl rol oynayabilirim? Belki şimdiye kadar sadece askeri operasyonlarda yer aldım ama sadece eğitim görüp ilk kurşunu sıkmak bile size ne kadar güç verdiğini görüyorsunuz. Önceden böyle bir şey yapabileceğime inanmıyordum ama YPJ’de paylaştığımız dostluk, insanı her şeyi yapabileceğine inandırıyor. Ben bu şeyler sayesinde çok değiştim, özellikle de bir kadın olarak. Erkek yoldaşlarla nasıl mücadele edebiliyorsunuz? Nasıl güçlü bir arkadaşlık kurabilirsiniz? Toplumda, komünal olarak yaşamazsınız. Kahvaltıdan akşama kadar hep birlikteyiz. Bir kadın ve bir Ezidi kadın olarak kadın gerillasını çok ilham verici görüyorum. Toplumumuzda ve hareketimizde kültür ve din özgürlüğü, ortak yaşam için büyük bir mücadele var. Bu da Abdullah Öcalan’ın çabalarıyla mümkün oldu. Yaklaşık üç yıldır durumu hakkında hiçbir bilgi alamadık. Düşman bizimle onun düşünceleri arasında bir engel oluşturmak istiyor. Ama bu mümkün değil çünkü biz Abullah Öcalan’ın fikirleri uğruna mücadele etmeye karar verdik. Mücadelemizde başarılı olamazsak bu durum Abdullah Öcalan’a da zarar verecektir. Bizi ayakta tutan şey birbirimize olan inancımızdır. Devrimimiz ne kadar saldırı altında olursa olsun, her zaman yanıtlar buluruz. YPJ olarak vatanımızı işgale karşı savunmak için kendimizi daha da iyi hazırlamak istiyoruz. Düşmanınızı ve onun siyasi gerçekliğini çok iyi araştırmalısınız. Çünkü bu proje, demokratik ulus projesi, insanlığın geleceği için umut vaad ediyor ve her türlü saldırıya karşı savunulmaya değer.

4.

Adım Sozdar Kobane, 2001 yılında Kobani’nin güneyindeki Sirinê şehrinde doğdum. Ailemin vatan sevgisi vardı ve bağlıydılar. Böylece Kuzey ve Doğu Suriye’deki devrime katıldılar. 2017 yılında Özgürlük Güçleri saflarına katılmaya karar verdim. Ailemin herhangi bir aşiretle doğrudan bağlantısı yoktu. Biz Arapız ve dinimiz İslam ama ailemin dine pek ilgileri yoktu. Ailemin ekonomik durumu normaldi; ne zengin ne de çok fakir. Kendi çalışmaları ve çabaları ile geçindiler. Ben büyükannemin yanında büyüdüğüm için üzerimde en büyük etkiye sahip olan oydu. Annemi ve babamı, onların yanında kalmaya ilk gittiğim 12-13 yaşlarıma kadar nadiren görüyordum. Ailemin yanına gittiğimde hayatlarında kabul edemediğim birçok şey gördüm.

Onlara karşı çıkmaya başladım ve birkaç yıl sonra geri dönüp YPJ saflarına katıldım. YPJ’ye katılmaya geldiğimde birçok deneyimimi analiz edebildim ve özgür bir yaşam için mücadele etmeye başladım. Elbette bazı geleneksel ya da feodalist kişilik özelliklerimiz değişime dirençlidir. Ancak değişmek için çabalarsak, bunu yavaş yavaş, adım adım başarıyoruz. Özellikle eğitimle birlikte zamanla değişirsiniz. Zor zamanlarda YPJ’li diğer kadınlarla bir arada kalırsanız dostluğunuz daha da güçlenir. Bilginizi derinleştirmeye devam ederseniz ilerleme kaydedersiniz.

Abdullah Öcalan bizim için bir proje yarattı ve biz de şu anda bu proje temelinde mücadele ediyoruz: Demokratik ulus bizim için birbirimiz arasında ayrım yapamayacağımız anlamına geliyor. Hepimiz eşitiz. Ben bizzat şunu gördüm, hangi milletten olursak olalım, hangi dili konuşursak konuşalım, bu mücadeleye hep birlikte katılıyoruz.

Her milletle, her dille birlikte yaşıyor ve vatanımız için ortak mücadele veriyoruz. Birlikte yaşıyorsak birbirimizin dilini, kültürünü öğrenmek bizim sorumluluğumuzdur. Elbette birçok sorun var ama bunları aşıyoruz. Bizim için zorluklar ilerleme olasılığıdır çünkü onlarla mücadele ettiğimizde ilerliyoruz. Önce Abdullah Öcalan’ın felsefesini çok iyi anlayıp sonra hayatımıza sokmamız gerekiyor. Bunları anlamak aynı zamanda hayata geçirmek anlamına da geliyor. Bu mücadele süreklidir ve biz kadınlar olarak kendimizi savunmak için örgütleniyoruz.

Özellikle IŞİD’le savaştığımız döneme ait pek çok anım var. Deyrizor’daki son kurtuluş hamlesine gittiğimizde IŞİD teslim oldu ve başarıya ulaşmıştık. Tercümanlık yapan Afrinli YPJ savaşçıları Güneş ve Amara da vardı. Bir kadın gelip ellerine bir çocuk verdi ama IŞİD’in bu çocuğu hazırladığını bilmiyorlardı ve çocuk bir anda iki kadının ortasında kendini patladı ve ikisi de şehit düştü. IŞİD’le mücadele etmek, halklarımızı kurtarmak bizim açımızdan pek çok risk ve fedakarlık gerektiren bir mücadeleydi. Daha sonra devrim için canlarını verecek olan kadınlarla uzun süre sıklıkla yaşadım.

YPJ’de kendimizi, kadın gerçeğini, hareket içinde nasıl mücadele edebileceğimizi öğreniyoruz. Toplumdaki kadın gerçekliğini analiz ettik çünkü hayatlarımızda çok büyük farklar var. İnsanlık, eşitlik ve özgürlük dolu bir yaşam için mücadele ediyoruz. Umarım tüm kadınlar Abdullah Öcalan’ın düşüncelerini öğrenebilir. Umarım tüm kadınlar hayatlarını sevebilir, çevreleriyle gerçek dostluklar kurabilir, kendileriyle iyi ilişkiler kurabilirler. Abdullah Öcalan bize doğru yolu gösterdi, ben de Zîlan çizgisinde, direniş ve kadın örgütlenme çizgisinde yürüyorum. Yeni bir hayat yaşıyoruz. Biz bu zeminde mücadele ediyoruz, bu yolda da direneceğiz.