ARCHIVE

YPJ’nin Kaleminden

Demokratik Ulus – (Bölüm 1/2)

Tekel ve ulus devlet sistemine karşı inşa edilmiş bir alternatif Katı siyasi sınırlara, tek dile, kültüre, dine vetarih yorumuna bağlanmamış demokratik ulus tanımı çoğulcu, özgür

Read More »